EOT Klinik
Bağdat Caddesi 417/5 34740 Suadiye/Kadıköy/İstanbul

Kanal Tedavisi Endodonti

Endodonti Nedir?

Dişlerin ağız içinde görülen kısımları kuron; çene kemiği içinde kalan kısımları ise kök olarak adlandırılır. Dişin kuron kısmındaki sert dokular; diş yüzeyindeki mine ve onun altında yer alan dentin dokusudur. Kök kısmı ise; dışta sement ve altında yine dentin dokusu ile örtülüdür. Mine, sement ve dentinden oluşan bu sert doku kompleksi; içerisinde damar ve sinirleri barındıran bağ dokusundan oluşmuş bir boşluğu çevreler. Bu boşluğa pulpa boşluğu; içinde yer alan bağ dokusuna ise pulpa adı verilir. Pulpa, dişin doğumdan itibaren gelişiminden, beslenmesinden, savunmasından sorumlu olan ve dişe canlılık veren dokudur.

Kanal Tedavisi;

Endodonti, pulpa dokusunun ve dişin kökünü çevreleyen dokuların (periapikal dokuların) hastalıkları ve tedavileri ile ilgilenen; bu hastalıkların önlenmesi konusunda araştırmalar yapan; teşhis ve tedavi uygulamalarını içeren bir bilim dalı ve uzmanlık alanıdır. Ağız içerisinde tedavi edilmeyen derin çürükler, önceden yapılmış olan dolguların veya kuron-köprü protezlerinin (toplum diliyle kaplamaların) altında tekrar eden çürükler ya da çürükten bağımsız olarak dişe gelen mekanik ve termal travmalar; dişin canlı kısmı olan pulpanın iltihaplanmasına, hatta enfekte olmasına neden olabilir. Bu durumda, kök kanalı tedavisi yapılması gerekir. Kanal tedavisinin amacı; kanal aletleri ve yıkama solüsyonları yardımıyla iltihaplı/enfekte pulpa dokusunun uzaklaştırılması, kanal boşluğunun dezenfekte edilmesi ve uygun bir formda şekle sokulmasından sonra, kök kanallarının doku dostu dolgu maddeleri ile sızdırmaz bir şekilde doldurularak tedavinin tamamlanmasıdır.