EOT Klinik
Bağdat Caddesi 417/5 34740 Suadiye/Kadıköy/İstanbul

Tedavi Planlaması ve Radyoloji

İlk Muayene ve Tedavi Planlaması

Kliniğimize Başvuran Hastaların önce genel bir ağız içi muayenesi yapılır.Bu muayene sırasında


•   Hastaların tıp ve diş hekimliği açısından genel sağlık durumları sorgulanır. Tedavi sürecini etkileyecek sağlık sorunları varsa gereken tedbirler alınır ve gerekirse yönlendirme yapılır veya tıbbi konsültasyon istenir.•    Hastaların gereken radyolojik tetkikleri yapılır.•   Gerekli görüldüğü takdirde; hasta tıbbi laboratuvar tetkikleri için yönlendirilir.Bütün muayene ve tetkik bulguları göz önüne alınarak hastanın tedavi planlaması oluşturulur. Bu planlama sayesinde hastanın hangi tedavisinin hangi sıralama ile gerçekleştirileceği ortaya konur ve klinik düzen sağlanmış olur. Tedavi planlaması birden fazla seçenek içerebilir. Kliniğimizde ağız hastalıklarının ve ağızda belirti veren sistemik hastalıkların cerrahi olmayan tedavileri de gerçekleştirilmektedir.RadyolojiDiş hekimliğinde tedavi planlamasının ayrılmaz parçası radyolojik tetkiklerdir. Diş tedavisi için başvuran hastaların tamamına yakınının radyolojik tetkik gereksinimi vardır. Radyoloji Birimimizde, doktorlarımız gerekli gördüğü tetkikler yapılmaktadır.Kliniğimizde yapılan radyolojik tetkikler şunlardır:•   Ağız içi dijital radyografi (RVG)•   Panoramik grafi•   Sefalometrik grafi ve el bilek grafisi•   Diğer ağız dışı radyografiler