EOT Klinik
Bağdat Caddesi 417/5 34740 Suadiye/Kadıköy/İstanbul

KANAL TEDAVİSİ HAKKINDA

-       Derin çürükler, daha önceden yapılmış olan dolgular veya kuron protezleri (kaplamalar) altında tekrar eden çürükler,
-       Dişlere dolgu veya kuron yapılması sonrasında hastanın şikayetlerinin  geçmemesi, Darbe sonucunda dişlerde oluşan kuron/kök kırıkları,
-       Hastanın çiğneme alışkanlıkları veya diş gıcırdatma gibi fonksiyon dışı hareketler sonucunda diş pulpalarının hasar görmesi,
-       İlerlemiş dişeti hastalıkları veya dişeti operasyonları sonrasında pulpa hasarı,
-       Pulpanın canlılığını kaybettiğinin belirlenmesi.
-       Çapraşık dişlerin protetik restorasyonunda, kanal tedavisi yapılması gerekebilir.
-       20 yaş dişi çekimi veya çene kemiği içindeki büyük kistlerin çıkartılması sırasında da, komşu dişlere kanal tedavisi yapılması gerekebilir.
-       Dişte kendiliğinden görülen ağrı,
-       Geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı,
-       Soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi,
-       Dişin etrafında, diş etinde ve/veya ilgili lenf bezlerinde görülen şişlik,
-       Dişin enfekte olması sonucu oluşan fistül veya dişte renkleşme.

Bununla birlikte, canlılığını kaybeden dişler herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Bu durum, kanal tedavisi ihtiyacının olmaması olarak algılanmamalıdır.
Kanal tedavisi ortalama 1 saat süren bir işlemdir. Bu süreçteki aşamalar sırasıyla;

-       Dişin ve çevre dokuların bölgesel anestezi ile uyuşturulması,
-       Dişin çevre dokulardan izole edilmesi,
-       Kök kanallarına giriş için endodontik kavitenin hazırlanması,
-       Kök kanalında çalışma uzunluğunun saptanması,
-       Kök kanalı boşluğunun yeniden şekillendirilmesi,
-       Kök kanalı boşluğunun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
-       Kök kanallarının sızdırmaz bir şekilde doldurulması.
-      Bu işlemde dişten en az 2 adet radyografi alınır. Bazı vakalarda bu sayı artabilir. Dişin canlılığını yitirdiği durumlarda, kanal tedavisi yapılırken dişin şekillendirilip temizlenmesini takiben kök kanallarına antiseptik bir madde uygulanması gerekir.
Kanal tedavisi ağrıya neden olmaz; aksine ağrının giderilmesi için uygulanır. Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulur. Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Bununla birlikte bazı vakalarda hasta az da olsa rahatsızlık  duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır.
Hastanın genel bir sağlık probleminin olmadığı durumlarda, kanal tedavisi yapılmadan önce hastanın antibiyotik kullanmasına gerek yoktur. Ancak hastanın bilinen bir kalp rahatsızlığı, şeker hastalığı veya immunosüpresif ilaç kullanımının olduğu durumlarda, tedavi öncesinde antibiyotik kullanılması gerekebilir. 
Pulpası canlı bir dişte yapılan kanal tedavisinin tek seansta bitirilmesi esastır. Ancak dişin canlılığını yitirdiği, kök ucunda enfeksiyonun olduğu ve kanal tedavisinin tekrar edildiği durumlarda; seans sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir. 
Kanal tedavisi dişte görülen probleme göre, sıklıkla 1-2 seansta tamamlanır. Tedavi sonrası hastanın ilk 2-3 gün dişinde rahatsızlık hissetmesi olağandır. Hasta diş hekimin tavsiyeleri ışığında ağrı kesici kullanabilir. Bazı vakalarda tedaviye destek olarak hastanın antibiyotik kullanması gerekebilir. Hasta tedavi sonrası normal hayatına dönebilir, bununla birlikte dişteki ve bölgedeki uyuşukluk geçmeden herhangi bir yiyecek yememelidir. Buna ek olarak, dişin üst restorasyonu tamamlanmadan sert besinleri çiğnemekten kaçınmalıdır. Hasta, herhangi bir sıkıntı olduğunda verilen telefon numaralarından diş hekimine 7/24 ulaşabilir.
Kanal tedavisi ağrıya neden olmaz; aksine ağrının giderilmesi için uygulanır. Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulur. Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Bununla birlikte bazı vakalarda hasta az da olsa rahatsızlık  duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır.
Kanal tedavisi dişte görülen probleme göre, sıklıkla 1-2 seansta tamamlanır. Tedavi sonrası hastanın ilk 2-3 gün dişinde rahatsızlık hissetmesi olağandır. Hasta diş hekimin tavsiyeleri ışığında ağrı kesici kullanabilir. Bazı vakalarda tedaviye destek olarak hastanın antibiyotik kullanması gerekebilir. Hasta tedavi sonrası normal hayatına dönebilir, bununla birlikte dişteki ve bölgedeki uyuşukluk geçmeden herhangi bir yiyecek yememelidir. Buna ek olarak, dişin üst restorasyonu tamamlanmadan sert besinleri çiğnemekten kaçınmalıdır. Hasta, herhangi bir sıkıntı olduğunda verilen telefon numaralarından diş hekimine 7/24 ulaşabilir.
Kanal tedavisi sonrasında, dişin kuron kısmının kalıcı olarak restore edilmesi gerekir. Dişteki sert doku kaybının tamiri ve dişin tekrar restore edilmesi kanal tedavisinin başarısında anahtar rol oynar. Başarılı bir kanal tedavisi sonrasında, uygun tekniklerle restore edilmiş bir diş hastaya uzun yıllar hatta ömür boyu hizmet edebilir. Bununla birlikte hastanın ağız bakımının yeterli olması gerekliliği unutulmamalıdır.

Hasta tedavisi bittikten sonra, hiçbir şikayeti olmasa dahi 6 ay aralıklarla diş hekimine kontrole gelmelidir. İlgili diş/dişlerden radyografi alınarak takibi yapılır.
Hiçbir protez doğal dişin yerini tam olarak tutmaz. İltihaplı bir dişin çekilip yerine implant veya köprü protezi yapılmasındansa; o dişin kanal tedavisi yapılarak uygun şekilde restore edilmesi çok daha az maliyetlidir. Dişin canlılığını sağlayan pulpa dokusunun çıkartılmasına ve madde kaybının fazla olmasına bağlı olarak; tedavi edilen diş kırılmaya karşı daha hassas hale gelebilir. Üst restorasyon için dişe dolgu veya kuron yapılması kararı verilirken; bu duruma dikkat edilmelidir. Endodontik tedavi görmüş dişler, uzun yıllar ağızda kalmakta ve çiğneme fonksiyonunun devamlılığına ve estetiğin sağlanmasına yardımcı olmaktadırlar. İyi bir kanal tedavisi yapılan diş, doğru ağız-diş bakımı ile bir ömür boyu kullanılabilir. Tedavi edilen dişte tekrar çürük oluşması riskine karşı ve ileride ortaya çıkabilecek diğer sorunların önlenmesi için düzenli ağız-diş bakımı ve düzenli diş hekimi muayenesi gereklidir.
İyi yapılmış kanal tedavilerinde başarı oranı %90-95 civarındadır. Ancak hastanın ağız hijyenine bağlı olarak dişte yeni bir çürüğün oluşması veya dişin dolgusunda kırığın oluşması gibi nedenlerle, kök kanallarının içerisine yeniden bakteri sızıntısının olduğu durumlarda; kök kanallarının tekrar enfekte olması söz konusu olabilir.
Kanal tedavisi sırasında, çok ender olmakla birlikte;

-  Kök kanallarında alet kırılması
-  Kanal dolgusunun kök dışına taşması
-  Kanal yıkama solüsyonlarının kök dışına taşması
-  Dişin kırılması
-  Kök kanalında perforasyon oluşması (dişin delinmesi)

gibi komplikasyonlarla karşılaşılabilmektedir.
Kanal tedavisi tekrarlanabilen bir işlemdir. Tedavinin başarısızlığı halinde; kanal dolgusu çıkartılır, kök kanalları başarısızlık nedenleri göz önünde bulundurularak tekrar şekillendirilir, dezenfekte edilir ve doldurulur. Kanal tedavisi tekrarı (retreatment) daha karmaşık bir işlemdir. Tedavi öncesinde hastalara olasılıklar detaylı olarak anlatılır. Tedavi tekrarı sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümünde mikroskoplardan, büyüteçlerden ve bu işlem için özel olarak üretilmiş aletlerden faydalanılır. Bununla birlikte restore edilemeyecek kadar hasarlı dişlerde, dişeti ve kemik desteğinin yetersiz olduğu veya problemin çözülmesinin mümkün olmadığı vakalarda alternatif tedaviler söz konusu olabilir.